Waxing

Professional Waxing services to cover all of your Waxing needs!

Our Waxing services include:

 • Eyebrow Wax: $22
 • Lip Wax: $15
 • Chin Wax: $15
 • Leg Wax (Half): $35+
 • Leg Wax (Full): $60+
 • Arm Wax: $45+
 • Bikini Wax: $35+
 • Brazilian Wax: $55+
 • Underarm Wax: $22
 • Back Wax (Full): $60+
 • Back Wax (Upper only): $25+
 • Back Wax (Middle only): $25+
 • Back Wax (Lower only): $20+
 • Chest Wax: $35+
 • Stomach Wax: $35+
 • Face Wax: $52+

Get in Touch with Us